ต้องสอบเข้าไหม?

การเข้าเรียนหลักสูตร DIPS จะมีการทดสอบเบื้องต้นส่วนหนึ่ง แต่จะเน้นการพูดคุย (สัมภาษณ์) เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันที่จะเกิดขึ้น เสมือนกับการเข้าสัมภาษณ์กับทางบริษัทต่างๆ
Comment on this FAQ

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url