ต้องใช้อะไรในการสมัครบ้าง?

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนของหลักสูตร DIPS คือ วุฒิเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกสารผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และพอร์ตโฟลิโอของนักเรียน
Comment on this FAQ

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url