มีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไหม?

นักศึกษาในหลักสูตร DIPS สามารถจัดแบ่งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพื้นฐานของทางมหาวิทยาลัยได้ แต่ DIPS จะไม่มีการบังคับกิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรมที่ต้องทำตามประเพณี หากแต่ DIPS ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับบริษัทและหน่วยงานที่เป็น Partnership ทั้งในและต่างประเทศ นั้นทำให้รูปแบบกิจกรรมจะมีความเป็นสากล และส่งเสริมความเป็น Global Citizen
Comment on this FAQ

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url