มีโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศไหม?

ทาง DIPS มีทั้งโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วทุกทวีป รวมถึงกิจกรรม International Workshop ทั้งในและต่างประเทศสำหรับนักเรียนไม่น้อยกว่า 10 Workshop ต่อปี เพื่อเป็นการเสริมทักษะและความรู้ด้านการออกแบบ รวมถึงการเรียนรู้เชิงสังคมและวัฒนธรรมกับผู้คนในประเทศต่างใน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลลิปินส์ ฯลฯ
Comment on this FAQ

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url