วิธีการสมัครหลักสูตร DIPS?

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ และต้องการสมัครเรียนหลักสูตร DIPS สามารถสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.dipskmutt.com ที่ช่อง ‘ลงทะเบียน’ และทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ หรือสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ 085-073-4488 ผศ.พรยศ ฉัตรธารากุล , หัวหน้า Center of Innovation for Society และอาจารย์ประจําหลักสูตร (DIPS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Comment on this FAQ

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url