หลักสูตรของ DIPS ต่างจากหลักสูตรในมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร?

หลักสูตร DIPS เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน Design Innovation ( DI ) หรือ นวัตกรรมการออกแบบ ภาคอินเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี และเป็นพื้นที่อิสระที่ให้นักศึกษา ได้ศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการการทำงานในบริษัทเอกชนชั้นนำ โดยความร่วมมือกับบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Comment on this FAQ

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url