เรียนจบไปทํางานอะไร?

เมื่อเรียนจบกับทาง DIPS นักเรียนสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้รับไปในทางด้าน Innovation ไม่ว่าจะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบที่เป็นนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจใหม่ การทำงานด้าน Digital Technology การทำงานที่เกี่ยวกับขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้นักศึกษาที่จบจาก DIPS จะเป็นคนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่และพร้อมที่ก้าวเดินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว เข้าใจการทำงานกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั่วโลก
Comment on this FAQ

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url