แต่งกายมาเรียนแบบไหน?

นักเรียนที่เข้าเรียนกับหลักสูตร DIPS สามารถแต่งกายด้วยชุดไปรเวทที่เหมาะสมกับการทำงาน ทางหลักสูตรไม่มีการจัดเตรียมชุดแต่งกาย หรือต้องสวมใส่ชุดนักศึกษาแต่อย่างใด A : DIPS Students do not have to wear student uniform or business uniform. Students can be able to wear business casual or any appropriate dress to work.
Comment on this FAQ

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url